هادی بزرگی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۱۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال