فرشته برات زاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰
رتبه در سایت : ۷۰
تعداد پاسخ صحیح : ۶۱۹ از ۷۷۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۸۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۷۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا و قیام های بعد از آن (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۶۴ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی برای او... (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شهر اولین ها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی عقیله بنی هاشم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی باب الجواد (۱۰۰ %)

تست هوش - اشکال رنگی (۱۰۰ %)

تست هوش - اشتراک اشکال (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه روز مهندس (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۳ %)

فوتبال زندگی من (۰ %)

مسابقه شناخت کبد چرب بیماری خاموش (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حلیة المتقین (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۶۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۸۵ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۹۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۱۰۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۱۰۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۱۰۰ %)

فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۷۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۷۵ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۱۰۰ %)