حسین قرایی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۴/۳۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۱۶۴
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۲۰ سوال