مهدی حسین زاده


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۴/۰۸
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۸۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۳۲ سوال