فاطمه صمدی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۰۳/۱۶
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۲۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۴۵ سوال