فاطمه وکیلی صادقی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۱/۱۰
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳
رتبه در سایت : ۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۸۱ از ۴۷۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۱۰۰ %)

مسابقه جدول ضرب (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش یک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه (۱۰۰ %)

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵ (۱۰۰ %)

مسابقه اولین ها شماره ۱ (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات تاریخی یک (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی5 (۱۰۰ %)

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک (۹۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 6 (۹۰ %)

مسابقه به مناسبت عید مبعث (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶ (۹۴ %)

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان (۸۶ %)

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات متفرقه (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات گوناگون (۷۲ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۴۱ %)

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان (۶۶ %)

مسابقه استان شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه آرزوی بشریّت (۴۰ %)