فاطمه قاسمی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۵۳۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۲۵ سوال