محمد علی محمدی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : باقرشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷
رتبه در سایت : ۲۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۲ از ۱۵۷ سوال