محمد علی محمدی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : باقرشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۳۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۹۲ از ۱۲۵ سوال