فاطمه موحدی راد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷
رتبه در سایت : ۱۳۲۸
تعداد پاسخ صحیح : ۶۳ از ۹۸ سوال