رعنا


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۰۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۵ سوال