حسن اسحاقی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۰۶/۳۰
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۹۶۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۲۰ سوال