بهنام


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۱/۱۴
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۰ سوال