عبدالحمیدعبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۰۲/۰۳
استان : قم
شهر : قم
رتبه در سایت : ---