حمید عرب نزاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۱/۲۳
استان : خراسان‌رضوي
شهر : کاشمر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۱۳۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

آیا میدانید - عمومی (۳۳ %)