مونا انتخابی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۱۶
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۲۰۹۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۴۷ سوال