المیرا امیری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۶۹۳
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال