الناز كهوازى


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۸/۱۷
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
رتبه در سایت : ---