احمد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۴/۱۸
استان : کهگيلويه‌و‌بويراحمد
شهر : ياسوج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۵ سوال