جواد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
استان : گيلان
شهر : بندر انزلي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۳۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۲۵ سوال