زینب حاجی زاده بیدگلی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۷/۰۹/۱۵
استان : اصفهان
شهر : آران و بيدگل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۵۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جدول ضرب (۹۵ %)