رضا معدن نژاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۱/۱۰
استان : البرز
شهر : نظرآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۵۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۴۰ سوال