علی خداداد


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۱۶
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۰۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۳۵ سوال