فرید


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۴/۱۸
استان : مازندران
شهر : ساري
رتبه در سایت : ---