محدثه امیدی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۳۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۴۱ از ۵۷ سوال