میلاد


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۰۴
استان : گلستان
شهر : کلاله
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۵ سوال