محمدمهدی وفاییان


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۰۱/۲۶
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۶۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال