زهرا زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۱/۰۱/۰۵
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۴۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال