محسن درگاهی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۷/۲۰
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۰۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۳۲ سوال