حسین


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۳/۱۶
استان : گلستان
شهر : گرگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال