علیرضا مقدم


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : گيلان
شهر : لنگرود
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۹۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۲۰ سوال