مسعود


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۱/۰۱
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۴۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال