سارا شفیعی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۵/۰۶/۰۱
استان : ايلام
شهر : ايلام
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۲۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال