محسن یزدانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۰۸/۱۰
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال