محمد رحیمی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۱۱/۱۷
استان : هرمزگان
شهر : رودان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۱۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۴۰ سوال