بهنوش عرب رسولخانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۴/۱۱
استان : مازندران
شهر : ساري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۸۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۳۵ %)