امید توکلی نژاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۴/۲۴
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۱۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۲۵ سوال