حسن ابوالحسنی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۰۴/۱۶
استان : البرز
شهر : کرج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۸۵۱
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۴۷ سوال