بتول مقصودی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : كردستان
شهر : سنندج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰
رتبه در سایت : ۲۱۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲۳ از ۳۶۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۹۰ %)

مسابقه هوش برتر (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۸۳ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۹۰ %)

مسابقه حدیث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۹۳ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۸۰ %)