بتول مقصودی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : كردستان
شهر : سنندج
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۱۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۹ از ۲۱۱ سوال