عاطفه شیردل


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۱/۱۸
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۱۷۰۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۶۰ سوال