بختیارکرمی وند


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : كرمانشاه
شهر : جوانرود
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۲۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۰ سوال