محمد نجار مهریزی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۰۱/۰۴
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۲۷۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال