عذرا قبادی


تاریخ تولد : ۱۳۵۰/۰۶/۳۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس