اعظم کشفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۷/۰۱
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۰۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۵۳ از ۶۵ سوال