امین غفوری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۲/۱۶
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال