مریم خاکی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
استان : اصفهان
شهر : نجف‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴
رتبه در سایت : ۳۴۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۳ از ۴۲۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی باخانمان (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۷ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا و قیام های بعد از آن (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۸۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۲۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۳۰ %)