اسراء


استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶
تعداد پاسخ صحیح : ۶۲۸ از ۹۴۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۸۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۳۶ %)

مسابقه کتابخوانی برای او... (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شهر اولین ها (۹۵ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۴۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۱۰۰ %)

تست هوش - اشتراک اشکال (۸۰ %)

مسابقه روز مهندس (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شیخ عطار نیشابوری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی استاد سخن (۸۰ %)

فوتبال زندگی من (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۳۶ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۹۰ %)

مسابقه ای جامع از جنس کامپیوتری ( از مبتدی تا حرفه ای) (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی معدن (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی حلیة المتقین (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در صحیفه سجادیه (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت بیماری روماتیسم (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۰ %)

مسابقه شناخت بیماری هپاتیت (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۶۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۳۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۱۰۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۸۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۵۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۴۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۴۱ %)

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها (۸۸ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۵۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۰ %)

مسابقه معنی لغات (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۲۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۵۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

فرهنگ معین13 (۰ %)

فرهنگ معین14 (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۳۳ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۷۵ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۵۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۷۵ %)

مسابقه لغت شناسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۳۰ %)