اصغر کنعانی هرندی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۱۰/۰۴
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴
رتبه در سایت : ۱۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۲ از ۵۱۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۳۳ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۳۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۳۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۱۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۱۸ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده (بخش اول اصول کلی تغذیه) (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات کربلای ۵ (۴۰ %)

مسابقه آشنایی با عملیات بدر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۳۵ %)