احسان الفتی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۶/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۶۶۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۸۰ سوال