ا ب


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸
رتبه در سایت : ۱۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵۶ از ۳۷۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا(قیام های پس از عاشورا) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی اعترافات غلامان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرتقال کوکی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۱۷ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی روانشناسی رنگها از منظر اسلام (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۳۰ %)

مسابقه شناخت بیماری ام اس (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی بسکتبال (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۳۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۱۵ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۸۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۸۵ %)