علیرضا فرنود چافی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : اسلام‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۲۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۴۳ از ۷۷ سوال